اكتب كلمة أو جملة قصيرة للترجمة أو البحث في قاموس المفردات

معنى لقد حدث عطل في القاموس

ترجمة لقد حدث عطل باللغة الإنجليزية

حدث
Young Falling behind Youngling Youngish Event Incident Happening Episode Phenomenon Calamity Disaster Juvenile Youngster Beggar Happen Occur Come Place Take place Come about Come by Flow Go Occasion Pass Rise Transpire Work Come off
عطل
Malfunction Damage Jam Damage Deactivate Disrupt Obstruct Cancel Derange Stay Suspend Cripple Hold up Foul up

كلمات شبيهة ومرادفات